REMAKE ME HIGH! Project Launch

REMAKE ME HIGH! is the title of the official REMAKE project launch and the first public event of the REMAKE project. It took place on 6th November 2010 at A4 – Zero Space in Bratislava. Evening full of audiovisual performances with artists and project collaborations from several countries: Raquel Meyers (ES/D) + GOTO80 (SE), Zden (SK), GND + Cabowitz (SK, CZ), Kubriel (SK).

This event has been supported by the EU Culture Programme, Ministry of Culture and Tourism of the Slovak Republic and the Slovak Telecom Fund / Intenda Foundation.

————————–

Na minifestivale nazvanom Remake me high! (Digitálna horúčka sobotňajšej noci) rozblikal 6. novembra o 20.00 bratislavský A4 – nultý priestor multimediálny štart medzinárodného projektu REMAKE, tvorivo nadväzujúceho na známu aj n§eznámu históriu elektronického umenia. Oslovení vizuálni umelci, dátoví mágovia a laptopoví hudobníci pripravili intenzívny prúd obrazov a zvukov, inšpirovaný vybranou tvorbou technologickej éry. Súčasťou večera boli premiéry dvoch pôvodných slovenských umeleckých projektov, ale aj audiovizuálne predstavenia zahraničných hostí.

Zdeno Hlinka (Zden) sa pozrel posunutou optikou vlastného vizuálneho softvéru na estetiku internetového umenia 90. rokov, španielsko-švédske duo Raquel Meyers a GOTO80 uviedlo divákov do tranzu predstavením Polybius 2.0, čerpajúcim z vizuality starých počítačových hier. Peter Gonda (gnd) s Michalom Cábom (Cabowitz) prišli s vlastným uplatnením literárnych tzv. “cut-up” techník a reinterpretáciou kultového diela Dreamachine Briona Gysina zo 60. rokov. Populárne šlágre v rámci elektrošou Jakuba Pišeka Hallogenerator zaspieval nešťastne zaľúbený robot.

Hlavným organizátorom projektu REMAKE je združenie Atrakt Art. Akcia Remake me high! sa uskutočnila vďaka podpore programu Kultúra Európskej únie, Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR a Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, v spolupráci s A4 – nultým priestorom a platformou Multiplace.org.

REMAKE ME HIGH! Live AV set – 6th Nov ₂₀₁₀ from Zden Hlinka on Vimeo.

Remake me high! 1. časť – Zden from tv.a4 on Vimeo.

Remake me high! 2. časť – Gnd + Cabowitz from tv.a4 on Vimeo.

Remake me high! 3. časť – Raquel Meyers + GOTO80 from tv.a4 on Vimeo.

Remake me high! 4. časť – Kubriel from tv.a4 on Vimeo.